1. Serviciile de telecomunicatii;
2. furnizarea de apa, gaz, electricitate si de energie termica;
3. transportul de bunuri;
4. serviciile portuare si aeroportuare;
5. transportul de persoane;
6. livrarea de bunuri noi fabricate in vederea vanzarii;
7. operatiunile agentiilor agricole de interventie efectuate asupra produselor agricole si in temeiul regulamentelor privind organizarea comuna a pietei respectivelor produse;
8. organizarea targurilor si expozitiilor cu caracter comercial;
9. antrepozitarea;
10. activitatile birourilor comerciale de publicitate;
11. activitatile agentiilor de turism;
12. administrarea magazinelor destinate personalului, cooperativelor, cantinelor de intreprinderi si a altor unitati similare;
13. activitati efectuate de organismele de radio si televiziune, in masura in care acestea nu sunt scutite in temeiul articolului 132 alineatul (1) litera (q).
————————————————–

- publicitate -