GRUPA 65 "Alte cheltuieli de exploatare"

309

GRUPA 65 „ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE”

Din grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare” fac parte:
Contul 652 „Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator”
Contul 654 „Pierderi din creante si debitori diversi”
Contul 658 „Alte cheltuieli de exploatare”

- Publicitate -