(1) Statele membre adopta actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 2 alineatul (3), articolului 44, articolului 59 alineatul (1), articolului 399 si anexei III punctul 18 cu efect de la 1 ianuarie 2008. Statele membre comunica de indata Comisiei textul acestor dispozitii, precum si un tabel de corespondenta intre aceste dispozitii si prezenta directiva.
Atunci cand statele membre adopta aceste dispozitii, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

- Publicitate -