(1) Directiva 67/227/CEE si Directiva 77/388/CEE sunt abrogate, fara a aduce atingere obligatiilor statelor membre privind termenele de transpunere in legislatia nationala si de aplicare a respectivelor directive, mentionate in anexa XI partea B.
(2) Trimiterile la directivele abrogate se inteleg ca trimiteri la prezenta directiva si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa XII.

- Publicitate -

1 COMENTARIU