Articolul 410

48

(1) Prin derogare de la articolul 71, importul de bunuri, in sensul articolului 408, se efectueaza fara a exista un fapt generator de taxe, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) bunurile importate sunt expediate sau transportate in afara Comunitatii extinse;
(b) bunurile importate, in sensul articolului 408 alineatul (1) litera (a), nu sunt mijloace de transport si sunt reexpediate sau transportate in statul membru din care au fost exportate si persoanei care le-a exportat;
(c) bunurile importate, in sensul articolului 408 alineatul (1) litera (a), sunt mijloace de transport care au fost achizitionate sau importate inainte de data aderarii, in conditiile generale de impozitare in vigoare pe piata interna a unuia dintre noile state membre sau a unuia dintre statele membre ale Comunitatii, sau care nu au beneficiat, la export, de scutirea de TVA sau de rambursarea TVA.
(2) Conditia prevazuta la alineatul (1) litera (c) se considera indeplinita in urmatoarele cazuri:
(a) atunci cand data primei dari in folosinta a mijlocului de transport era cu mai mult de opt ani inainte de data aderarii la Uniunea Europeana.
(b) cand valoarea impozitului exigibil, la import, este nesemnificativa.

- Publicitate -