Articolul 408

27

(1) Urmatoarele operatiuni sunt asimilate unui import de bunuri, in cazul in care se demonstreaza ca sunt in libera circulatie in unul dintre noile state membre sau in Comunitate:
(a) scoaterea, inclusiv scoaterea neregulata, a bunurilor de sub regimul de admitere temporara, sub care au fost plasate inainte de data aderarii, in conditiile prevazute la articolul 406;
(b) scoaterea, inclusiv scoaterea neregulata, a bunurilor de sub unul dintre regimurile sau din una dintre situatiile prevazute la articolul 156 sau de sub regimuri sau din situatii similare, sub care au fost plasate inainte de data aderarii, in conditiile prevazute la articolul 406;
(c) incetarea unuia dintre regimurile prevazute la articolul 407, initiat inainte de data aderarii pe teritoriul unuia dintre noile state membre, in scopul livrarii de bunuri efectuate cu titlu oneros inainte de acea data pe teritoriul respectivului stat membru de catre o persoana impozabila, actionand in acea calitate;
(d) orice neregula sau infractiune comisa in cursul unui regim de tranzit vamal, initiat in conditiile prevazute la litera (c).
(2) În afara de cazul prevazut la alineatul (1), utilizarea dupa data aderarii pe teritoriul unui stat membru, de catre o persoana impozabila sau neimpozabila, a bunurilor ce i-au fost livrate inainte de data aderarii pe teritoriul Comunitatii sau al unui nou stat membru, se considera ca import de bunuri, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) livrarea respectivelor bunuri a fost scutita sau era susceptibila de a fi scutita, fie in temeiul articolului 146 alineatul (1) literele (a) si (b), fie in temeiul unei dispozitii similare, in noile state membre;
(b) bunurile nu erau importate in unul dintre noile state membre sau in Comunitate inainte de data aderarii.

- Publicitate -