Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a publicat online pe 10 martie memorandumul cu tema: Strategia privind reforma in domeniul asistentei sociale 2011-2013.

Principalele masuri de corectie prevazute in strategie includ:
• tintirea programelor destinate familiilor cu venituri mici (ajutor social, alocatii familiale, ajutoare de caldura) catre familiile din prima chintila;
• armonizarea criteriilor de eligibilitate pentru programele destinate familiilor cu venituri mici;
• consolidarea acestor programe intr-un singur program, denumit orientativ venit minim de insertie, la nivelul anului 2013;
• co-responsabilizarea beneficiarilor venitului minim de inseqie, prin conditionarea acordarii beneficiilor de participarea si rezultatele scolare ale copiilor si de cautarea activa a unui loc de munca in cazul parintilor;
• reducerea costului si a perioadei de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului;
• consolidarea platilor pentru persoanele cu disabilitati intr-o singura prestatie, si introducerea testarii veniturilor pentru beneficiarii din familiile instarite;
• efectuarea de verificari (inspectii) in toate programele de asistenta sociala care au un risc ridicat de eroare sau frauda (ajutorul social; alocatiile familiale; ajutoarele de caIdura; alocatiile pentru persoane cu handicap; indemnizatia de crestere a copilului);
• cresterea efectivitatii activitatii de inspectie sociala, prin introducerea profilarii c1ientilor, a unui sistem de sesizari a iregularitatilor si a unei politici de anctiuni eficace;
• dezvoltarea unui sistem de management al informatiei integrat, utilizat atat pentru plata prestatiilor sociale, a detectarii cazurilor suspecte de erori sau frauda prin verificarea incrucisata a informatiei din bazele de date publice, cat si pentru sustinerea unui model de management bazat pe rezultate;
• interconectarea sistemelor de baze de date referitoare la beneficiarii de drepturi sociale si cu alte surse de date relevante (bazele de date ale Casei de Pensii, Agentiei de Ocupare si Formare Profesionala, Registrului civil, ANAF);
• cresterea capacitatii de analiza, prognoza, planificare strategica, monitorizare si evaluare a MMFPS.

Referinte:
2011-03-10 – Strategia privind reforma in domeniul asistentei sociale 2011-2013 – PDF

- publicitate -