Marti, 15 martie 2011, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS) a publicat online pentru dezbatere publica Proiectul de Lege privind Asistenta Sociala.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de lege urmareste reglementarea urmatoarelor aspecte:
– definirea sistemului de asistenta sociala si a componentelor acestuia respectiv sistemul de beneficii sociale si sistemul de servicii sociale;
– enuntarea principiilor generale, precum si a valorilor aflate la baza acestuia (solidaritatea sociala, subsidiaritatea, universalitatea, respectarea demnitatii umane, abordarea individuala, parteneriatul, participarea beneficiarilor, transparenta, nediscriminarea, eficienta, respectarea dreptului la autodeterminare, activizarea, nesuprapunerea dreptului la beneficiile sociale, proximitatea, complementaritatea si abordarea integrata,
concurenta si competitivitatea, egalitatea de sanse, confidentialitatea, echitatea, focalizarea);
– clasificarea, criteriile de acordare, precum si organizarea si administrarea beneficiilor sociale si serviciilor sociale;
– reglementarea modului de calcul și stabilire a cuantumului beneficilor sociale în baza unui indicator unic;
– reglementarea contractarii serviciilor sociale ca modalitate a externalizarii administrarii si acordarii acestora, catre furnizori privati;
– prezentarea beneficiilor sociale si a serviciilor sociale ca masuri integrate destinate categoriilor vulnerabile;
– reglementarea principalilor actori responsabili, la nivel central si local, în acordarea masurilor de asistenta sociala si a atributiilor ce revin acestora;
– reglementarea cadrului general de finantare a beneficiilor sociale si serviciilor sociale.

Sugestii si propuneri se pot transmise pe email dezbateri [ @ ] mmuncii.ro pana la data de 24.03.2011.

Referinte:
2011-03-15 – Proiectul de Lege privind Asistenta Sociala – PDF
2011-03-15- Expunerea de motive – PDF

- publicitate -