Articolul 406

43

Dispozitiile in vigoare in momentul in care bunurile erau plasate sub regim de admitere temporara, cu scutirea totala de drepturile de import, sau sub unul dintre regimurile ori in una din situatiile prevazute la articolul 156 sau sub regimuri ori in situatii similare in unul dintre noile state membre, continua sa se aplice pana cand bunurile nu mai sunt reglementate de aceste regimuri sau situatii dupa data aderarii, in cazul in care se indeplinesc urmatoarele conditii:
(a) bunurile au patruns in Comunitate sau in unul dintre noile state membre inainte de data aderarii;
(b) bunurile se aflau, la intrarea in Comunitate sau in unul dintre noile state membre, sub unul dintre aceste regimuri sau in una dintre aceste situatii;
(c) bunurile nu au iesit de sub incidenta regimurilor sau situatiilor respective, inainte de data aderarii.

- Publicitate -