Articolul 405

12

În sensul prezentului capitol, se aplica urmatoarele definitii:
1. „Comunitate” inseamna teritoriul Comunitatii astfel cum este definit la articolul 5 punctul 1 inainte de aderarea noilor state membre;
2. „noi state membre” inseamna teritoriul statelor membre care au aderat la Uniunea Europeana dupa 1 ianuarie 1995, definit pentru fiecare dintre statele membre respective la articolul 5 punctul 2;
3. „Comunitatea extinsa” inseamna teritoriul Comunitatii definit la articolul 5 punctul 1, dupa aderarea noilor state membre.

- Publicitate -