Articolul 404

48

Din patru in patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezinta, pe baza informatiilor obtinute de la statele membre, un raport Parlamentului European si Consiliului privind functionarea sistemului comun al TVA in statele membre si, in special, privind functionarea regimului tranzitoriu de impozitare a schimburilor comerciale dintre statele membre. Dupa caz, raportul este insotit de propuneri privind regimul definitiv.

- Publicitate -