(1) Regimul prevazut de prezenta directiva pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre este tranzitoriu si este inlocuit de regimul definitiv bazat, in principiu, pe impozitarea in statul membru de origine a livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor.
(2) Dupa examinarea raportului prevazut la articolul 404, ajungandu-se la concluzia ca se indeplinesc conditiile de tranzitie la regimul definitiv, Consiliul, hotarand in conformitate cu articolul 93 din tratat, adopta dispozitiile necesare pentru intrarea in vigoare si functionarea regimului definitiv.

- Publicitate -