(1) Se infiinteaza un comitet consultativ privind taxa pe valoare adaugata, denumit „comitetul TVA”.
(2) Comitetul TVA este format din reprezentanti ai statelor membre si ai Comisiei.
Presedintele comitetului este un reprezentant al Comisiei.
Secretariatul comitetului este asigurat de Comisie.
(3) Comitetul TVA isi adopta regulamentul de procedura.
(4) În afara de punctele care fac obiectul consultarii in temeiul prezentei directive, comitetul TVA examineaza problemele semnalate de presedinte, din proprie initiativa sau la cererea reprezentantului unui stat membru, care se refera la aplicarea dispozitiilor comunitare privind TVA.

- Publicitate -