Articolul 396
(1) Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate autoriza orice stat membru sa incheie cu o tara terta sau cu un organism international un acord ce poate contine derogari de la prezenta directiva.
(2) Un stat membru care doreste sa incheie un acord in temeiul alineatului (1), trimite o cerere Comisiei si ii furnizeaza acesteia toate informatiile necesare. În cazul in care Comisia considera ca nu dispune de toate informatiile necesare, aceasta contacteaza statul membru in cauza in termen de doua luni de la primirea cererii si precizeaza informatiile suplimentare care sunt necesare.
Odata ce Comisia dispune de toate informatiile pe care le considera necesare pentru evaluarea cererii, aceasta informeaza, in consecinta, statul membru solicitant in termen de o luna si transmite cererea, in limba de origine, celorlalte state membre.
(3) În termen de trei luni de la transmiterea notificarii prevazute la alineatul (2) al doilea paragraf, Comisia prezinta Consiliului fie o propunere corespunzatoare, fie, in cazul in care cererea privind derogarea ridica obiectii din partea sa, o comunicare in care sunt expuse obiectiile sale.
(4) În orice caz, procedura stabilita la alineatele (2) si (3) se incheie in termen de opt luni de la primirea cererii de catre Comisie.

- publicitate -