Articolul 391
Statele membre care scutesc operatiunile prevazute la articolele 371, 375, 376 sau 377, la articolul 378 alineatul (2), la articolul 379 alineatul (2) sau la articolele 380-390 pot acorda persoanelor impozabile dreptul de a opta pentru impozitarea respectivelor operatiuni.
Articolul 392
În ceea ce priveste livrarea de constructii si teren de constructii achizitionate in scopul revanzarii de catre o persoana impozabila pentru care nu a fost deductibila TVA la cumparare, statele membre pot prevedea ca baza de impozitare este diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare.
Articolul 393
(1) În vederea facilitarii tranzitiei spre regimul definitiv prevazut la articolul 402, pe baza unui raport intocmit de Comisie, Consiliul reexamineaza situatia in ceea ce priveste derogarile prevazute la sectiunile 1 si 2 si, hotarand in conformitate cu articolul 93 din tratat, decide eventuala eliminare a uneia sau a tuturor derogarilor.

- Publicitate -