CAP. 1 Sectiunea 2 Derogari pentru statele care au aderat la Comunitate dupa 1 ianuarie 1978

25

Articolul 375
Grecia poate continua sa scuteasca operatiunile enumerate in anexa X partea B punctele 2, 8, 9, 11 si 12, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la 1 ianuarie 1987.
Articolul 376
Spania poate continua sa scuteasca prestarile de servicii efectuate de autori, enumerate in anexa X partea B punctul 2, si operatiunile mentionate in anexa X partea B punctele 11 si 12, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la 1 ianuarie 1993.
Articolul 377
Portugalia poate continua sa scuteasca operatiunile enumerate in anexa X partea B punctele 2, 4, 7, 9, 10 si 13, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la 1 ianuarie 1989.
Articolul 378
(1) Austria poate continua sa impoziteze operatiunile enumerate in anexa X partea A punctul 2.
(2) Atata timp cat aceleasi scutiri se aplica in oricare din statele membre care erau parte din Comunitate la 31 decembrie 1994, Austria poate, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, sa continue sa scuteasca urmatoarele operatiuni:
(a) operatiunile enumerate in anexa X partea B punctele 5 si 9;
(b) cu drept de deducere a TVA achitata in stadiul anterior, toate operatiunile de transport international de persoane, efectuate pe calea aerului, pe cale maritima sau pe cale navigabila interioara, altele decat operatiunile de transport de persoane pe Lacul Constance.
Articolul 379
(1) Finlanda poate continua sa impoziteze operatiunile enumerate in anexa X partea A punctul 2, atata timp cat aceleasi operatiuni sunt impozitate in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 31 decembrie 1994.
(2) Finlanda poate, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, continua sa scuteasca furnizarea de servicii de catre autori, artisti si artisti interpreti si executanti, enumerate in anexa X partea B punctul 2 si operatiunile enumerate in anexa X partea B punctele 5, 9 si 10, atata timp cat aceleasi scutiri se aplica in oricare din statele membre care faceau parte din Comunitate la 31 decembrie 1994.
Articolul 380
Suedia poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, prestarea de servicii de catre autori, artisti si artisti-interpreti sau executanti, enumerate in anexa X partea B punctul 2 si operatiunile enumerate in anexa X partea B punctele 1, 9 si 10, atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 31 decembrie 1994.
Articolul 381
Republica Ceha poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 382
Estonia poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 383
Cipru poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, urmatoarele operatiuni:
(a) furnizarea de terenuri de constructii, prevazuta in anexa X partea B punctul 9, pana la 31 decembrie 2007;
(b) transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceeasi scutire se aplica in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 384
Atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004, Letonia poate, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, continua sa scuteasca urmatoarele operatiuni:
(a) prestarea de servicii de catre autori, artisti si artisti-interpreti sau executanti, prevazuta in anexa X partea B punctul 2;
(b) transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10.
Articolul 385
Lituania poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 386
Ungaria poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 387
Atata timp cat aceleasi scutiri se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004, Malta poate, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, continua sa scuteasca urmatoarele operatiuni:
(a) fara drept de deducere a TVA achitate in stadiul anterior, furnizarea de apa de catre un organism de drept public, prevazuta la punctul 8 din anexa X partea B;
(b) fara drept de deducere a TVA achitate in stadiul anterior, livrarea de constructii si terenuri de constructii, prevazuta la punctul 9 din anexa X partea B;
(c) fara drept de deducere a TVA achitate in stadiul anterior, transportul de persoane pe cale navigabila interioara, transportul international de persoane si transportul maritim interinsular intern, prevazute la punctul 10 din anexa X partea B.
Articolul 388
Polonia poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceeasi scutire se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 389
Slovenia poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceeasi scutire se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.
Articolul 390
Slovacia poate continua sa scuteasca, in conformitate cu conditiile aplicabile in statul membru respectiv la data aderarii, transportul international de persoane, prevazut in anexa X partea B punctul 10, atata timp cat aceeasi scutire se acorda in oricare dintre statele membre care faceau parte din Comunitate la 30 aprilie 2004.

- Publicitate -