CAP. 1 Sectiunea 1 Derogari pentru statele care erau membre ale Comunitatii la 1 ianuarie 1978

57

Articolul 370
Statele membre care, la 1 ianuarie 1978, impozitau operatiunile enumerate in anexa X partea A pot continua sa impoziteze respectivele operatiuni.
Articolul 371
Statele membre care, la 1 ianuarie 1978, scuteau operatiunile enumerate in anexa X partea B pot continua sa scuteasca respectivele operatiuni, in conditiile aplicabile in statul membru in cauza la data respectiva.
Articolul 372
Statele membre care, la 1 ianuarie 1978, aplicau dispozitiile de derogare de la principiul deducerii imediate instituit prin articolul 179 primul paragraf pot continua sa aplice respectivele dispozitii.
Articolul 373
Statele membre care, la 1 ianuarie 1978, aplicau dispozitiile de derogare de la articolul 28 sau de la articolul 79 primul paragraf litera (c) pot continua sa aplice respectivele dispozitii.
Articolul 374
Prin derogare de la articolele 169 si 309, statele membre care, la 1 ianuarie 1978, scuteau, fara dreptul de deducere a TVA achitate in stadiul anterior, serviciile agentiilor de turism, astfel cum sunt prevazute la articolul 309, pot continua sa scuteasca respectivele servicii. De asemenea, derogarea respectiva se aplica si agentiilor de turism care actioneaza in numele si in contul calatorului.

- Publicitate -

1 COMENTARIU