CAP. 5 Regimul special pentru aurul de investitii Sectiunea 5 Drepturi si obligatii speciale ale comerciantilor de aur de investitii

52

Articolul 354
În cazul in care livrarea ulterioara de aur de investitii este scutita in temeiul prezentului capitol, persoana impozabila are dreptul de a deduce urmatoarele sume:
(a) TVA datorata sau achitata pentru aurul de investitii ce i-a fost livrat de o persoana care a exercitat optiunea prevazuta la articolele 348 si 349 sau ce i-a fost livrat in conformitate cu sectiunea 4;
(b) TVA datorata sau achitata in legatura cu o livrare al carei beneficiar este sau in legatura cu o achizitie intracomunitara sau un import pe care l-a efectuat, de aur altul decat cel de investitii, si care ulterior este transformat de catre sine sau in numele sau in aur de investitii;
(c) TVA datorata sau achitata pentru serviciile ce i-au fost furnizate, constand in schimbarea formei, greutatii sau puritatii aurului, inclusiv ale aurului de investitii.
Articolul 355
Persoanele impozabile care produc aur de investitii sau transforma aurul in aur de investitii au dreptul de a deduce TVA datorata sau achitata pentru furnizarea, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri sau servicii in legatura cu productia sau transformarea aurului respectiv, ca si cand livrarea ulterioara de aur scutita in temeiul articolului 346 este impozitata.
Articolul 356
(1) Statele membre se asigura, in cazul comerciantilor de aur de investitie, ca acestia tin, cel putin, o contabilitate a tuturor operatiunilor importante efectuate asupra aurului de investitie si pastreaza documentele pe baza carora se pot identifica clientii respectivelor operatiuni.
Comerciantii pastreaza informatiile prevazute la primul paragraf pentru o perioada de cel putin cinci ani.
(2) Statele membre pot accepta obligatii echivalente pe baza unor masuri adoptate in temeiul altei legislatii comunitare, precum Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului [15], pentru a respecta cerintele prevazute la alineatul (1).
(3) Statele membre pot stabili obligatii mai stricte, in special, in ceea ce priveste pastrarea unor registre speciale de evidenta.

- Publicitate -