CAP. 5 Regimul special pentru aurul de investitii Sectiunea 4 Tranzactii pe o piata reglementata a lingourilor de aur

66

Articolul 352
Dupa consultarea comitetului TVA, fiecare stat membru poate aplica TVA unor tranzactii specifice privind aurul de investitii care au loc in statul membru respectiv intre persoane impozabile care opereaza pe o piata a lingourilor de aur reglementata de statul membru in cauza sau intre o astfel de persoana impozabila si o alta persoana impozabila, care nu opereaza pe piata respectiva. Cu toate acestea, statul membru nu poate aplica TVA pentru livrarile efectuate in conditiile mentionate la articolul 138 sau pentru exporturile de aur de investitii.
Articolul 353
Statele membre care, in temeiul articolului 352, impoziteaza operatiunile intre persoane impozabile care opereaza pe o piata reglementata a lingourilor de aur autorizeaza, in scopul simplificarii, suspendarea taxei ce urmeaza a fi colectata si scutesc persoanele impozabile de obligatia de a tine evidenta privind TVA.

- Publicitate -