CAP. 5 Regimul special pentru aurul de investitii Sectiunea 3 Optiune de impozitare

56

Articolul 348
Statele membre acorda persoanelor impozabile care produc aur de investitii sau transforma aurul in aur de investitii dreptul de a opta pentru impozitarea livrarilor de aur de investitii altei persoane impozabile care, altfel, este scutita in temeiul articolului 346.
Articolul 349
(1) Statele membre pot acorda persoanelor care, in cadrul activitatii lor economice, livreaza in mod normal aur in scopuri industriale, dreptul de a opta pentru impozitarea livrarilor de bare sau plachete de aur, in conformitate cu articolul 344 alineatul (1) punctul 1, catre o alta persoana impozabila care, altfel, este scutita in temeiul articolului 346.
(2) Statele membre pot restrange sfera de aplicare a optiunii prevazute la alineatul (1).
Articolul 350
În cazul in care furnizorul a exercitat dreptul de a opta pentru impozitare, in temeiul articolelor 348 si 349, statele membre permit agentului sa opteze pentru impozitarea serviciilor prevazute la articolul 347.
Articolul 351
Statele membre stabilesc norme de exercitare a optiunilor prevazute in prezenta sectiune si informeaza Comisia in consecinta.

- Publicitate -