Articolul 346
Statele membre scutesc de TVA livrarea, achizitia intracomunitara si importul aurului de investitie, inclusiv aurul de investitie reprezentat de certificate pentru aurul nominalizat sau nenominalizat sau negociat in conturi de aur si cuprinzand in special, imprumuturile in aur si swap-urile cu aur care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii, precum si operatiunile privind aurul de investitii constand in contracte futures si contracte la termen ce implica un transfer al dreptului de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii.
Articolul 347
Statele membre scutesc serviciile agentilor care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intervin in livrarea aurului de investitii pentru comitentul lor.

- publicitate -