Articolul 342
Statele membre pot adopta masuri privind dreptul de deducere pentru a se asigura ca acei comercianti persoane impozabile supusi regimului special in conformitate cu sectiunea 2 nu beneficiaza de avantaje nejustificate sau nu suporta prejudicii nejustificate.
Articolul 343
Hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, Consiliul poate autoriza orice stat membru sa introduca masuri speciale pentru combaterea evaziunii fiscale, in conformitate cu care TVA datorata in temeiul regimului marjei de profit nu poate fi mai mica decat valoarea TVA datorata, in cazul in care marja de profit este egala cu un anumit procentaj din pretul de vanzare.
Procentajul din pretul de vanzare se fixeaza tinand seama de marjele de profit normale realizate de operatori economici din sectorul in cauza.

- Publicitate -