Articolul 311
(1) În sensul prezentului capitol si fara a aduce atingere altor dispozitii comunitare, se aplica urmatoarele definitii:
1. „bunuri second-hand” inseamna bunuri mobile corporale, care pot fi reutilizate, in aceeasi stare sau dupa reparatii, altele decat obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati si altele decat metale pretioase sau pietre pretioase, astfel cum sunt definite de statele membre;
2. „obiecte de arta” inseamna obiectele enumerate in anexa IX partea A;
3. „obiecte de colectie” inseamna obiectele enumerate in anexa IX partea B;
4. „antichitati” inseamna obiectele enumerate in anexa IX partea C;
5. „comerciant persoana impozabila” inseamna orice persoana impozabila care, in cursul activitatii sale economice, cumpara sau afecteaza pentru nevoile intreprinderii sale sau importa, in scopul revanzarii, bunuri second-hand, obiecte de arta, articole de colectie sau antichitati, fie ca respectiva persoana impozabila actioneaza in nume propriu sau in contul altei persoane, in temeiul unui contract pe baza caruia se plateste un comision la cumparare sau la vanzare;
6. „organizator al unei vanzari prin licitatie publica” inseamna orice persoana impozabila care, in cursul activitatii sale economice, ofera bunuri spre vanzare prin licitatie publica in vederea remiterii acestora ofertantului celui mai competitiv;
7. „comitent al unui organizator al unei vanzari prin licitatie publica” inseamna orice persoana care transmite bunuri unui organizator al unei vanzari prin licitatie publica in temeiul unui contract pe baza caruia se plateste un comision la vanzare.
(2) Statele membre nu considera ca obiecte de arta obiectele enumerate la punctele 5, 6 sau 7 din anexa IX partea A.
(3) Contractul pe baza caruia se plateste comision la vanzare, prevazut la alineatul (1) punctul 7, este necesar sa prevada ca organizatorul vanzarii propune bunurile pentru licitatie publica in nume propriu, dar in contul comitentului sau, si remite bunurile, in nume propriu, dar in contul comitentului sau, ofertantului celui mai competitiv caruia ii sunt adjudecate bunurile in cadrul licitatiei publice.

- Publicitate -