Articolul 306
(1) Statele membre aplica un regim special de TVA, in conformitate cu prezentul capitol, operatiunilor efectuate de agentiile de turism care actioneaza fata de clienti in nume propriu si folosesc, pentru realizarea operatiunilor de turism, livrari de bunuri sau prestari de servicii oferite de alte persoane impozabile.
Acest regim special nu se aplica agentiilor de turism care actioneaza exclusiv ca intermediari si carora li se aplica articolul 79 primul paragraf litera (c) in scopul calcularii sumei impozabile.
(2) În sensul prezentului capitol, tur-operatorii sunt considerati agentii de turism.
Articolul 307
Operatiunile efectuate, in conditiile prevazute la articolul 306, de o agentie de turism pentru realizarea unei calatorii se considera ca un serviciu unic prestat de o agentie de turism unui client.
Serviciul unic se impoziteaza in statul membru in care agentia de turism si-a stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care agentia de turism a efectuat prestarea de servicii.
Articolul 308
Baza de impozitare si pretul fara TVA, in sensul articolului 226 punctul 8, pentru serviciul unic prestat de agentia de turism este marja agentiei de turism, si anume, diferenta dintre valoarea totala, fara TVA, ce este achitata de client si costul efectiv suportat de agentia de turism pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii asigurate de alte persoane impozabile, in cazul in care respectivele operatiuni sunt direct in beneficiul clientului.
Articolul 309
În cazul in care operatiunile pentru care agentia de turism a recurs la alte persoane impozabile sunt realizate de acestea in afara Comunitatii, prestarea de servicii efectuata de agentia de turism se considera ca activitate intermediara scutita in conformitate cu articolul 153.
În cazul in care operatiunile sunt realizate atat in Comunitate, cat si in afara acesteia, doar partea serviciilor agentiei de turism aferente operatiunilor efectuate in afara Comunitatii poate fi scutita.
Articolul 310
TVA perceputa agentiei de turism de alte persoane impozabile pentru operatiunile prevazute la articolul 307 si care sunt direct in beneficiul clientului nu sunt deductibile sau rambursabile in nici un stat membru.

- publicitate -