CAP. 1 Regimul special pentru intreprinderile mici Sectiunea 3 Raportare si reexaminare

21

Articolul 293
Din patru in patru ani, de la adoptarea prezentei directive, Comisia prezinta Consiliului, pe baza informatiilor obtinute de la statele membre, un raport privind aplicarea prezentului capitol, precum si, dupa caz si luand in seama necesitatea de a asigura convergenta pe termen lung a reglementarilor nationale, propuneri cu privire la urmatoarele puncte:
1. imbunatatiri ale regimului special pentru intreprinderile mici;
2. adaptarea sistemelor nationale, in ceea ce priveste scutirile si diminuarile treptate ale taxelor;
3. adaptarea plafoanelor prevazute in sectiunea 2.
Articolul 294
Consiliul decide, in conformitate cu articolul 93 din tratat, daca este necesar un regim special pentru intreprinderi mici in cadrul regimului definitiv si, dupa caz, stabileste limitele si conditiile comune de aplicare a regimului respectiv.

- Publicitate -