CAP. 8 Obligatii privind anumite operatiuni de import si export Sectiunea 2 Operatiuni de export

126

Articolul 278
Articolele 279 si 280 se aplica exportului de bunuri aflate in libera circulatie care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru catre un teritoriu tert ce face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.
Articolul 279
Formalitatile legate de exportul de bunuri prevazute la articolul 278 de pe teritoriul Comunitatii sunt aceleasi ca in cazul celor stabilite de dispozitiile vamale comunitare in vigoare pentru exportul de bunuri de pe teritoriul vamal al Comunitatii.
Articolul 280
În cazul bunurilor exportate temporar din Comunitate pentru a fi reimportate, statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca, in momentul reimportarii in Comunitate, aceste bunuri pot fi reglementate de aceleasi dispozitii care se pot aplica in cazul in care au fost exportate temporar de pe teritoriul vamal al Comunitatii.

- Publicitate -