Articolul 274
Articolele 275, 276 si 277 se aplica importurilor de bunuri aflate in libera circulatie, care intra in Comunitate dintr-un teritoriu tert ce face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.
Articolul 275
Formalitatile privind importul bunurilor prevazute la articolul 274 sunt identice cu cele stabilite de dispozitiile vamale comunitare in vigoare pentru importul de bunuri pe teritoriul vamal al Comunitatii.
Articolul 276
În cazul in care expedierea sau transportul bunurilor prevazute la articolul 274 se incheie intr-un punct situat in afara statului membru de intrare in Comunitate, bunurile respective circula in Comunitate pe baza regimului de tranzit comunitar stabilit de dispozitiile vamale comunitare in vigoare, in masura in care au facut obiectul unei declaratii de plasare sub regimul vamal respectiv la intrarea in Comunitate.
Articolul 277
În cazul in care, la intrarea in Comunitate, bunurile prevazute la articolul 274 se afla in una dintre situatiile care le-ar permite, in cazul in care sunt importate in sensul articolului 30 primul paragraf, sa fie reglementate de unul dintre regimurile sau de una dintre situatiile prevazute la articolul 156 sau de un regim de admitere temporara cu scutire totala de drepturi de import, statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca bunurile pot ramane in Comunitate in aceleasi conditii ca cele stabilite pentru aplicarea respectivelor regimuri sau situatii.

- Publicitate -