Articolul 250
(1) Fiecare persoana impozabila depune o declaratie privind TVA in care se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a calcula taxa exigibila si deducerile de efectuat, inclusiv, in masura in care acest lucru este necesar pentru stabilirea bazei impozabile, valoarea totala a operatiunilor referitoare la aceasta taxa si la aceste deduceri, precum si valoarea operatiunilor scutite.
(2) Statele membre permit si pot solicita depunerea declaratiei privind TVA prevazute la alineatul (1) prin mijloace electronice, in conditiile pe care le stabilesc.
Articolul 251
În afara de informatiile prevazute la articolul 250, declaratia privind TVA referitor la o perioada fiscala data, cuprinde urmatoarele date:
(a) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri prevazute la articolul 138 pentru care TVA a devenit exigibila in cursul acestei perioade fiscale;
(b) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri prevazute la articolele 33 si 36 desfasurate pe teritoriul altui stat membru, pentru care TVA a devenit exigibila in cursul acestei perioade fiscale, in cazul in care locul unde a inceput expedierea sau transportul bunurilor este situat in statul membru in care este necesar sa fie depusa declaratia;
(c) valoarea totala, fara TVA, a achizitiilor intracomunitare de bunuri sau a operatiunilor asimilate acestora, in temeiul articolelor 21 sau 22, efectuate in statul membru in care declaratia este necesar sa fie depusa si pentru care TVA a devenit exigibila in cursul acestei perioade fiscale;
(d) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri prevazute la articolele 33 si 36 efectuate in statul membru in care declaratia este necesar sa fie depusa si pentru care TVA a devenit exigibila in cursul acestei perioade fiscale, in cazul in care locul in care a inceput expedierea sau transportul bunurilor este situat pe teritoriul altui stat membru;
(e) valoarea totala, fara TVA, a livrarilor de bunuri efectuate in statul membru in care este necesar sa fie depusa declaratia pentru care persoana impozabila a fost desemnata ca persoana obligata la plata TVA in conformitate cu articolul 197, si pentru care TVA a devenit exigibila in cursul acestei perioade fiscale.
Articolul 252
(1) Declaratia privind TVA se depune pana la un termen ce este necesar sa fie stabilit de statele membre. Termenul respectiv nu se poate fixa la mai mult de doua luni de la incheierea fiecarei perioade fiscale.
(2) Fiecare stat membru stabileste perioada fiscala la o luna, doua luni sau trei luni.
Cu toate acestea, statele membre pot stabili diferite perioade fiscale, cu conditia ca perioadele respective sa nu depaseasca un an.
Articolul 253
Suedia poate aplica o procedura simplificata pentru intreprinderile mici si mijlocii, prin care persoanele impozabile care desfasoara doar operatiuni taxabile la nivel national pot depune declaratii de TVA la trei luni de la incheierea perioadei anuale de impunere directa.
Articolul 254
În cazul livrarilor de mijloace de transport noi efectuate in conformitate cu conditiile mentionate la articolul 138 alineatul (2) litera (a) de catre o persoana impozabila identificata in scopuri de TVA pentru un client neidentificat in scopuri de TVA sau de catre o persoana impozabila, astfel cum este definita la articolul 9 alineatul (2), statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca vanzatorul comunica toate informatiile necesare pentru a permite aplicarea TVA si controlul acestei aplicari de catre autoritatile fiscale.
Articolul 255
În cazul in care statele membre desemneaza clientul aurului de investitii ca persoana obligata la plata TVA in temeiul articolului 198 alineatul (1) sau daca, in cazul aurului sub forma de materie prima, produse semifabricate sau aur de investitii, definit la articolul 344 alineatul (1), statele membre isi exercita optiunea prevazuta la articolul 198 alineatul (2) de a desemna clientul ca persoana obligata la plata TVA, acestea adopta masurile necesare pentru a se asigura ca respectivul client respecta obligatiile legate de depunerea declaratiei privind TVA, prevazute in prezentul capitol.
Articolul 256
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele considerate ca persoane obligate la plata TVA in locul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul lor, in conformitate cu articolele 194-197 si cu articolul 204, respecta obligatiile referitoare la depunerea declaratiilor privind TVA, in conformitate cu prezentul capitol.
Articolul 257
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele juridice neimpozabile care sunt persoane obligate la plata TVA datorata pentru achizitii intracomunitare de bunuri, in conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), respecta obligatiile referitoare la depunerea de declaratii privind TVA, in temeiul dispozitiilor prezentului capitol.
Articolul 258
Statele membre stabilesc norme de aplicare pentru depunerea declaratiilor privind TVA pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), si pentru achizitiile intracomunitare de produse supuse accizelor, in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iii).
Articolul 259
Statele membre pot solicita persoanelor care efectueaza achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi in temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) sa furnizeze, la depunerea declaratiilor privind TVA, toate informatiile necesare pentru aplicarea TVA si controlul aplicarii TVA de catre autoritatile fiscale.
Articolul 260
Statele membre stabilesc modalitatile de declarare in ceea ce priveste importurile de bunuri.
Articolul 261
(1) Statele membre pot solicita persoanei impozabile sa depuna o declaratie care sa cuprinda toate informatiile mentionate la articolele 250 si 251 pentru toate operatiunile desfasurate in anul precedent. Declaratia respectiva furnizeaza toate informatiile necesare oricaror ajustari.
(2) Statele membre permit si pot solicita depunerea declaratiei prevazute la alineatul (1) prin mijloace electronice, in conditiile pe care le stabilesc.

- publicitate -