Articolul 249
În cazul in care o persoana impozabila stocheaza facturi pe care le emite sau le primeste prin mijloace electronice ce garanteaza accesul on-line la date, iar locul de stocare se afla intr-un alt stat membru decat cel in care este stabilita, autoritatile competente din statul membru in care persoana respectiva este stabilita au, in sensul prezentei directive, dreptul de acces la facturi prin mijloace electronice, de descarcare si de utilizare a acestora, in limitele stabilite de normele statului membru in care persoana impozabila este stabilita si in masura in care autoritatile respective solicita acest lucru in scopul controlului.

- Publicitate -