Articolul 244
Fiecare persoana impozabila se asigura de stocarea copiilor facturilor pe care le-a emis sau care au fost emise de un client ori care au fost emise de un tert in numele sau si in contul sau, precum si a tuturor facturilor pe care le-a primit.
Articolul 245
(1) În sensul prezentei directive, persoana impozabila poate decide locul de stocare a tuturor facturilor, cu conditia de a pune la dispozitie facturile sau informatiile stocate in conformitate cu articolul 244, autoritatilor competente, fara intarziere nejustificata, oricand acestea solicita acest lucru.
(2) Statele membre pot solicita persoanelor impozabile stabilite pe teritoriul lor sa le fie comunicat locul de stocare, in cazul in care acesta se afla in afara teritoriului lor.
De asemenea, statele membre pot solicita persoanelor impozabile, stabilite pe teritoriul lor, sa pastreze in acest spatiu facturile pe care le-au emis sau care au fost emise de clientii lor sau de parti terte, in numele si in contul lor, precum si toate facturile pe care le-au primit, atunci cand stocarea nu se efectueaza prin mijloace electronice ce garanteaza accesul on-line complet la datele in cauza.
Articolul 246
Este necesar ca autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor stocate, precum si lizibilitatea acestora, sa fie asigurate pe toata perioada de stocare.
În ceea ce priveste facturile prevazute la articolul 233 alineatul (1) al doilea paragraf, detaliile pe care le contin nu se pot modifica si este necesar sa ramana lizibile pe perioada de stocare.
Articolul 247
(1) Fiecare stat membru stabileste perioada in cursul careia persoanele impozabile au obligatia de a asigura stocarea facturilor pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pe teritoriul sau si a facturilor primite de persoane impozabile stabilite pe teritoriul sau.
(2) Pentru a asigura indeplinirea conditiilor stabilite la articolul 246, statul membru prevazut la alineatul (1) poate solicita ca facturile sa fie stocate in forma originala in care au fost trimise sau puse la dispozitie, pe suport de hartie sau in format electronic. De asemenea, in cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, statul membru poate solicita si stocarea datelor ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului lor, in conformitate cu articolul 246 primul paragraf.
(3) Statul membru prevazut la alineatul (1) poate stabili conditii specifice de interzicere sau de limitare a stocarii facturilor intr-o tara cu care nu exista nici un instrument juridic referitor la asistenta reciproca avand o sfera de aplicare similara celei prevazute de Directiva 76/308/CEE si de Regulamentul (CE) nr. 1798/2003 sau la dreptul de acces pe cale electronica, de descarcare si de utilizare prevazut la articolul 249.
Articolul 248
În conditiile pe care le stabilesc, statele membre pot solicita stocarea facturilor primite de persoanele neimpozabile.

- Publicitate -