Articolul 242
Fiecare persoana impozabila tine o contabilitate suficient de detaliata pentru a permite aplicarea TVA si controlarea aplicarii TVA de catre autoritatile fiscale.
Articolul 243
(1) Fiecare persoana impozabila tine un registru cu bunurile pe care le-a expediat sau transportat sau care au fost expediate sau transportate in contul sau, la o destinatie aflata in afara teritoriului statului membru de plecare, insa in cadrul Comunitatii, in scopurile operatiunilor constand in lucrari asupra respectivelor bunuri sau utilizarea lor temporara, prevazute la articolul 17 alineatul (2) literele (f), (g) si (h).
(2) Fiecare persoana impozabila tine o contabilitate suficient de detaliata pentru a permite identificarea bunurilor care i-au fost expediate din alt stat membru de catre o persoana impozabila identificata in scopuri de TVA in respectivul stat membru sau in contul acesteia si care fac obiectul unor prestari de servicii reprezentand expertize sau lucrari efectuate asupra bunurilor in cauza, prevazute la articolul 52 litera (c).

- Publicitate -