CAP. 3 Facturare Sectiunea 6 Masuri de simplificare

26

Articolul 238
(1) În urma consultarii comitetului TVA, statele membre pot prevedea, in conditiile pe care le pot stabili, ca unele dintre informatiile solicitate in temeiul articolelor 226 si 230, sub rezerva dispozitiilor pe care statele membre le pot adopta in conformitate cu articolele 227, 228 si 231, nu este necesar sa fie mentionate pe facturile emise pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate pe teritoriul lor, in urmatoarele cazuri:
(a) in cazul in care valoarea facturii este scazuta;
(b) in cazul in care practica administrativa sau comerciala din sectorul de activitate in cauza sau conditiile tehnice de emitere a facturilor fac dificila respectarea obligatiilor prevazute la articolele 226 si 230.
(2) În orice caz, facturile este necesar sa cuprinda urmatoarele informatii:
(a) data emiterii;
(b) identificarea persoanei impozabile;
(c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
(d) valoarea TVA de plata sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.
(3) Simplificarea prevazuta la alineatul (1) nu se poate aplica operatiunilor prevazute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 138 si 141.
Articolul 239
În cazurile in care statele membre recurg la optiunea, prevazuta la articolul 272 alineatul (1) primul paragraf litera (b), de a nu aloca un numar de identificare in scopuri de TVA persoanelor impozabile care nu desfasoara operatiunile prevazute la articolele 20, 21, 22, 33, 36, 138 si 141 si atunci cand unui furnizor sau unui client nu i-a fost alocat un numar de identificare de acest tip, acesta este necesar sa fie inlocuit pe facturi fiscale cu un alt numar denumit cod de inregistrare fiscala, astfel cum a fost definit de statele membre in cauza.
Articolul 240
În cazul in care persoana impozabila a primit un numar de identificare in scopuri de TVA, statele membre care recurg la optiunea prevazuta la articolul 272 alineatul (1) primul paragraf litera (b), pot, de asemenea, sa solicite ca facturi fiscale sa cuprinda urmatoarele informatii:
(1) pentru prestarea de servicii prevazute la articolele 44, 47, 50, 53, 54 si 55, si livrarea de bunuri prevazute la articolele 138 si 141, numarul de identificare in scopuri de TVA si codul de inregistrare fiscala ale furnizorului;
(2) pentru alte livrari de bunuri sau prestari de servicii, doar codul de inregistrare fiscala al furnizorului sau doar numarul de identificare in scopuri de TVA al acestuia.

- Publicitate -