Decizia CFC 1/2008 cu privire la art. 104 (5) lit. c) si ale art. 109 (3) din Codul fiscal

92

2009-01-01 – Data intrarii in vigoare: 01 Ianuarie 2009
2008-12-04 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 812 din 4 decembrie 2008
2008-11-27 – Aprobata prin OMFP nr. 3505/2008 din 27 noiembrie 2008

DECIZIE nr. 1 din 27 noiembrie 2008 cu privire la art. 104 alin. (5) lit. c) si ale art. 109 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În intelesul prevederilor art. 104 alin. (5) lit. c) si ale art. 109 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:
Persoanele juridice care au optat initial pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, care isi schimba obiectul de activitate in cursul anului fiscal, respectiv desfasoara activitatile prevazute la art. 104 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, platesc impozitul pe profit potrivit dispozitiilor titlului II din Codul fiscal, incepand cu trimestrul in care produc efecte licentele pentru desfasurarea activitatilor in domeniul jocurilor de noroc, emise de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

———-

- Publicitate -