CAP. 3 Facturare Sectiunea 1 Definitie

49

Articolul 217
În sensul prezentului capitol, „transmitere sau punere la dispozitie pe cale electronica” inseamna transmiterea sau punerea la dispozitie destinatarului a datelor, prin echipamente electronice de procesare (inclusiv compresie digitala) si stocare, si utilizand mijloace prin cablu, unde radio, sisteme optice sau alte mijloace electromagnetice.

- Publicitate -