CAP. 1 Obligatia de plata Sectiunea 2 Modalitati de plata

65

Articolul 206
Orice persoana impozabila obligata la plata TVA are obligatia de a plati valoarea neta a TVA cu ocazia depunerii declaratiei privind TVA prevazute la articolul 250. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o alta data pentru plata respectivei sume sau pot solicita efectuarea unor plati provizorii anticipate.
Articolul 207
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele considerate ca persoane obligate la plata TVA in locul unei persoane impozabile nestabilite pe teritoriul lor respectiv, in conformitate cu articolele 194-197 si articolele 199 si 204, indeplinesc obligatiile de plata stabilite in prezenta sectiune.
De asemenea, statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele care, in conformitate cu articolul 205, sunt tinute raspunzatoare in mod solidar pentru plata TVA isi indeplinesc respectivele obligatii de plata.
Articolul 208
Atunci cand statele membre desemneaza cumparatorul de aur de investitii ca persoana obligata la plata TVA in temeiul articolului 198 alineatul (1) sau daca, in cazul aurului sub forma de materie prima, produse semiprelucrate sau aur de investitie, astfel cum este definit la articolul 344 alineatul (1), statele membre recurg la optiunea prevazuta la articolul 198 alineatul (2) de a desemna clientul ca persoana obligata la plata TVA, acestea adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoana respectiva indeplineste obligatiile de plata stabilite in prezenta sectiune.
Articolul 209
Statele membre adopta masurile necesare pentru a se asigura ca persoanele juridice neimpozabile care sunt obligate la plata TVA datorata pentru achizitii intracomunitare de bunuri, in conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i), indeplinesc obligatiile de plata stabilite in prezenta sectiune.
Articolul 210
Statele membre adopta modalitatile de plata a TVA pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, prevazute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), si pentru achizitiile intracomunitare de produse supuse accizelor, prevazute la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (iii).
Articolul 211
Statele membre stabilesc modalitatile de plata in ceea ce priveste importul de bunuri.
În special, statele membre pot prevedea ca, in cazul importului de bunuri efectuat de catre persoane impozabile sau anumite categorii de astfel de persoane, de catre persoane obligate la plata TVA sau de anumite categorii de astfel de persoane, TVA datorata pentru import sa nu fie achitata la momentul importului, cu conditia sa fie mentionata ca atare in declaratia privind TVA ce se depune in conformitate cu articolul 250.
Articolul 212
Statele membre pot scuti persoanele impozabile de la plata TVA datorate, in cazul in care suma este nesemnificativa.

- Publicitate -