CAP. 5 Ajustarea deducerilor

50

Articolul 184
Deducerea initiala este regularizata atunci cand este mai mare sau mai mica decat cea la care are dreptul persoana impozabila.
Articolul 185
(1) Regularizarea se efectueaza in special atunci cand, dupa intocmirea declaratiei privind TVA, apar modificari ale factorilor utilizati la stabilirea sumei de dedus, de exemplu atunci cand se anuleaza cumparari sau se obtin reduceri de pret.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), nu se efectueaza regularizari in cazul operatiunilor ramase total sau partial neachitate sau in cazul distrugerii, pierderii sau furtului demonstrate sau confirmate in mod corespunzator sau in cazul bunurilor preluate pentru oferirea de cadouri de mica valoare sau de esantioane, in conformitate cu articolul 16.
Cu toate acestea, in cazul operatiunilor ramase total sau partial neachitate sau in cazul furtului, statele membre pot solicita efectuarea regularizarii.
Articolul 186
Statele membre stabilesc normele de aplicare a articolelor 184 si 185.
Articolul 187
(1) În cazul bunurilor de capital, regularizarea este operata pe o perioada de cinci ani, incluzand anul in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate.
Cu toate acestea, statele membre isi pot baza regularizarea pe o perioada de cinci ani completi de la data la care bunurile sunt utilizate prima data.
În cazul bunurilor imobile achizitionate ca bunuri de capital, perioada de regularizarere poate fi prelungita pana la 20 de ani.
(2) Regularizarea anuala se efectueaza numai pentru o cincime din TVA aplicata bunurilor de capital sau, in cazul prelungirii perioadei de regularizare, pentru o fractiune corespunzatoare din TVA.
Regularizarea prevazuta la primul paragraf se efectueaza in functie de modificarile dreptului de deducere in anii urmatori fata de anul in care bunurile au fost achizitionate, fabricate sau, dupa caz, utilizate prima data.
Articolul 188
(1) În cazul in care sunt livrate in perioada de regularizare, bunurile de capital sunt considerate ca si cand au fost utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile pana la expirarea perioadei de regularizare.
Activitatea economica este considerata impozabila in intregime in cazurile in care livrarea de bunuri de capital este impozabila.
Activitatea economica este considerata scutita in intregime in cazurile in care livrarea de bunuri de capital este scutita.
(2) Regularizare prevazuta la alineatul (1) se efectueaza o singura data pentru perioada de timp ramasa din perioada de regularizare. Cu toate acestea, atunci cand livrarea de bunuri de capital este scutita, statele membre pot sa nu solicite o regularizare in masura in care cumparatorul este o persoana impozabila care utilizeaza bunurile de capital respective doar pentru operatiuni care dau drept de deducere.
Articolul 189
Pentru aplicarea articolelor 187 si 188, statele membre pot adopta urmatoarele masuri:
(a) definirea conceptului de bunuri de capital;
(b) precizarea valorii TVA care este luata in considerare pentru regularizare;
(c) adoptarea oricaror masuri necesare pentru a se asigura ca regularizarea nu creeaza avantaje nejustificate;
(d) permiterea simplificarilor administrative.
Articolul 190
În sensul articolelor 187, 188, 189 si 191, statele membre pot considera ca bunuri de capital serviciile care au caracteristici similare celor atribuite in mod normal bunurilor de capital.
Articolul 191
În cazul in care, in orice stat membru, efectul practic al aplicarii articolelor 187 si 188 este neglijabil, statul membru in cauza poate opta, dupa consultarea comitetului TVA, sa nu aplice dispozitiile respective, tinand seama de impactul global al TVA in statul membru in cauza si de necesitatea unei simplificari administrative si cu conditia sa nu rezulte denaturari ale concurentei.
Articolul 192
Atunci cand o persoana impozabila trece de la regimul normal de impozitare la un regim special sau viceversa, statele membre adopta toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoana impozabila respectiva nu beneficiaza de avantaje nejustificate sau nu sufera prejudicii nejustificate.

- Publicitate -