CAP. 4 Norme care reglementeaza exercitarea dreptului de deducere

45

Articolul 178
Pentru exercitarea dreptului de deducere, o persoana impozabila este necesar sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(a) pentru deducerile in temeiul articolului 168 litera (a), in ceea ce priveste livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, aceasta are obligatia de a detine o factura emisa in conformitate cu articolele 220-236 si cu articolele 238, 239 si 240;
(b) pentru deducerile in temeiul articolului 168 litera (b), in ceea ce priveste operatiunile asimilate livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, aceasta are obligatia de a indeplini formalitatile stabilite de fiecare stat membru;
(c) pentru deducerile in temeiul articolului 168 litera (c), in ceea ce priveste achizitia intracomunitara de bunuri, aceasta are obligatia de a include in declaratia privind TVA prevazuta la articolul 250 toate informatiile necesare pentru calcularea valorii TVA datorate pentru achizitiile sale intracomunitare de bunuri si are obligatia de a detine o factura emisa in conformitate cu articolele 220-236;
(d) pentru deducerile in temeiul articolului 168 litera (d), in ceea ce priveste operatiunile asimilate achizitiilor intracomunitare de bunuri, are obligatia de a indeplini formalitatile stabilite de fiecare stat membru;
(e) pentru deducerile in temeiul articolului 168 litera (e), in ceea ce priveste importul de bunuri, are obligatia de a detine un document de import care o desemneaza ca destinatar sau importator si care mentioneaza valoarea TVA datorate sau permite calcularea valorii respective;
(f) atunci cand este obligata sa plateasca TVA in calitate de client in cazul aplicarii articolelor 194-197 sau articolului 199, are obligatia de a indeplini formalitatile stabilite de fiecare stat membru.
Articolul 179
Persoana impozabila efectueaza deducerea scazand din valoarea totala a TVA datorate pentru o anumita perioada fiscala valoarea totala a TVA pentru care, in aceeasi perioada, dreptul de deducere a aparut si este exercitat in conformitate cu articolul 178.
Cu toate acestea, statele membre pot solicita ca persoanele impozabile care efectueaza operatiuni ocazionale definite la articolul 12 sa-si exercite dreptul de deducere doar la momentul livrarii.
Articolul 180
Statele membre pot autoriza o persoana impozabila sa efectueze o deducere pe care nu a efectuat-o in conformitate cu articolele 178 si 179.
Articolul 181
Statele membre pot autoriza o persoana impozabila care nu detine o factura emisa in conformitate cu articolele 220-236 sa efectueze deducerea prevazuta la articolul 168 litera (c) pentru achizitiile sale intracomunitare de bunuri.
Articolul 182
Statele membre stabilesc conditiile si normele de aplicare a articolelor 180 si 181.
Articolul 183
Atunci cand, pentru o anumita perioada fiscala, valoarea deducerilor depaseste valoarea TVA datorate, statele membre pot fie efectua o rambursare, fie reporta excedentul in perioada urmatoare, in conditiile pe care le stabilesc.
Cu toate acestea, statele membre pot refuza rambursarea sau reportarea in cazul in care valoarea excedentului este nesemnificativa.

- Publicitate -