CAP. 3 Restrictii privind dreptul de deducere

35

Articolul 176
Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, stabileste cheltuielile care nu dau drept de deducere a TVA. Nu se acorda dreptul de deducere a taxei pentru cheltuielile care nu sunt legate strict de activitatea economica desfasurata, precum cheltuielile de lux, divertisment sau spectacole.
Pana la intrarea in vigoare a dispozitiilor prevazute la primul paragraf, statele membre pot continua sa aplice toate excluderile prevazute de legislatiile lor nationale la 1 ianuarie 1979 sau, in cazul statelor membre care au aderat la Comunitate dupa data mentionata anterior, la data aderarii lor.
Articolul 177

Dupa consultarea comitetului TVA, fiecare stat membru poate exclude total sau partial, din motive economice conjuncturale, din sistemul de deduceri toate sau o parte din bunurile de capital sau alte bunuri.
Pentru a mentine conditii identice de concurenta, statele membre, in loc de a refuza deducerea, pot impozita bunurile fabricate de persoana impozabila insasi sau bunurile pe care aceasta le-a cumparat in Comunitate sau pe care le-a importat, astfel incat impozitul sa nu depaseasca valoarea TVA care se aplica achizitiei de bunuri similare.

- Publicitate -