CAP. 2 Pro rata de deducere

164

Articolul 173
(1) În cazul bunurilor sau serviciilor utilizate de o persoana impozabila atat pentru operatiuni care dau drept de deducere in conformitate cu articolele 168, 169 si 170, cat si pentru operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA, deducerea este permisa numai pentru partea din TVA care poate fi atribuita primelor tranzactii.
Pro rata de deducere se stabileste, in conformitate cu articolele 174 si 175, pentru toate operatiunile efectuate de persoana impozabila.
(2) Statele membre pot adopta urmatoarele masuri:
(a) sa autorizeze persoanele impozabile sa stabileasca o pro rata pentru fiecare sector al activitatii sale, cu conditia sa tina evidente contabile distincte pentru fiecare sector;
(b) sa oblige persoana impozabila sa stabileasca o pro rata pentru fiecare sector al activitatii sale si sa tina evidente contabile distincte pentru fiecare sector;
(c) sa autorizeze sau sa oblige persoana impozabila sa efectueze deducerea pe baza utilizarii tuturor bunurilor si serviciilor sau a unei parti a acestora;
(d) sa autorizeze sau sa oblige persoana impozabila sa efectueze deducerea in conformitate cu norma stabilita la alineatul (1) primul paragraf, pentru toate bunurile si serviciile utilizate pentru toate operatiunile prevazute la paragraful mentionat anterior;
(e) sa prevada ca, atunci cand TVA care nu poate fi dedusa de catre persoana impozabila este nesemnificativa, aceasta sa fie considerata nula.
Articolul 174
(1) Pro rata de deducere este compusa dintr-un raport cuprinzand urmatoarele sume:
(a) la numarator, valoarea totala, fara TVA, a cifrei de afaceri anuale, aferente operatiunilor care dau drept de deducere conform articolelor 168 si 169;
(b) la numitor, valoarea totala, fara TVA, a cifrei de afaceri anuale aferente operatiunilor incluse la numarator si operatiunilor care nu dau drept de deducere.
Statele membre pot include la numitor valoarea subventiilor, altele decat cele legate direct de pretul livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii prevazute la articolul 73.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), urmatoarele sume sunt excluse de la calculul pro rata de deducere:
(a) valoarea cifrei de afaceri aferente livrarilor de bunuri de capital utilizate de persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice;
(b) valoarea cifrei de afaceri aferente operatiunilor imobiliare si financiare accesorii;
(c) valoarea cifrei de afaceri aferente operatiunilor prevazute la articolul 135 alineatul (1) literele (b)-(g) in masura in care operatiunile in cauza sunt accesorii.
(3) Atunci cand statele membre isi exercita optiunea in temeiul articolului 191 de a nu solicita ajustarea pentru bunurile de capital, ele pot include transferurile de bunuri de capital in calculul pro rata de deducere.
Articolul 175
(1) Pro rata de deducere se determina anual, se stabileste ca procent si se rotunjeste la o cifra care nu depaseste urmatorul numar intreg.
(2) Pro rata provizorie pentru un an este cea calculata pe baza operatiunilor anului anterior. În absenta oricaror astfel de operatiuni sau atunci cand acestea sunt nesemnificative ca valoare, pro rata este estimata provizoriu, sub controlul autoritatilor fiscale, de catre persoana impozabila pe baza previziunilor proprii.
Cu toate acestea, statele membre pot continua sa aplice normele in vigoare la 1 ianuarie 1979 sau, in cazul statelor membre care au aderat la Comunitate dupa data mentionata anterior, la data aderarii lor.
(3) Deducerile efectuate pe baza pro rata provizorie sunt regularizate la stabilirea pro rata definitiva, in cursul anului urmator.

- Publicitate -