CAP. 10 Scutiri pentru operatiunile legate de comertul international Sectiunea 2 Operatiuni scutite in vederea exportului si in cadrul schimburilor comerciale dintre statele membre

39

Articolul 164
(1) Statele membre pot scuti, dupa consultarea comitetului TVA, urmatoarele operatiuni efectuate de o persoana impozabila sau destinate acesteia, pana la o valoare egala cu valoarea exporturilor efectuate de persoana in cauza in cele 12 luni anterioare:
(a) achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate de persoana impozabila si importurile si livrarile de bunuri destinate persoanei impozabile in vederea exportului lor din Comunitate in starea in care se afla sau dupa prelucrare;
(b) prestarile de servicii aferente activitatii de export a persoanei impozabile.
(2) Atunci cand statele membre isi exercita optiunea de scutire in temeiul alineatului (1), ele aplica scutirea respectiva, dupa consultarea comitetului TVA, si operatiunilor legate de livrarile efectuate de persoana impozabila, in conditiile stabilite la articolul 138, pana la o valoare egala cu valoarea livrarilor efectuate de persoana in cauza, in aceleasi conditii, in cele 12 luni anterioare.
Articolul 165
Statele membre pot stabilit o valoare maxima comuna pentru operatiunile scutite in temeiul articolului 164.

- Publicitate -