CAP. 8 Scutiri referitoare la anumite operatiuni asimilate exporturilor

38

Articolul 151
(1) Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii in cadrul relatiilor diplomatice si consulare;
(b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii destinate organismelor internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice ale statului membru gazda si membrilor acestor organizatii, in limitele si conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a organismelor sau de acordurile de sediu;
(c) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii intr-un stat membru care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, destinate fie fortelor armate ale celorlalte state parti la tratatul respectiv pentru utilizarea de catre fortele in cauza sau de catre personalul civil care le insoteste, fie pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora atunci cand fortele respective participa la o actiune comuna de aparare;
(d) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii catre un alt stat membru, destinate fortelor armate ale unui stat care este parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decat statul membru de destinatie insusi, pentru utilizarea de catre fortele in cauza sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci cand fortele respective participa la la o actiune comuna de aparare;
(e) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fortelor armate ale Regatului Unit stationate in insula Cipru in temeiul Tratatului de stabilire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru utilizare de catre fortele respective sau de catre personalul civil care le insoteste sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor acestora.
Pana la adoptarea unor norme fiscale comune, scutirile prevazute la primul paragraf se supun limitelor stabilite de statul membru gazda.
(2) În cazurile in care bunurile nu sunt expediate sau transportate in afara statului membru in care are loc livrarea si in cazul serviciilor, scutirea poate fi acordata prin rambursarea TVA.
Articolul 152
Statele membre scutesc livrarea de aur catre bancile centrale.

- Publicitate -