CAP. 7 Scutiri legate de transportul international

22

Articolul 148
Statele membre scutesc urmatoarele operatiuni:
(a) livrarea de bunuri pentru alimentarea si aprovizionarea navelor utilizate pentru navigatia in largul marii si pentru transportul de calatori cu plata sau utilizate pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit sau pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta, exceptand, in cazul navelor utilizate pentru pescuitul de coasta, proviziile de la bordul navelor;
(b) livrarea de bunuri pentru alimentarea si aprovizionarea navelor de razboi, incluse la codul 89061000 din Nomenclatura Combinata (NC), care parasesc teritoriul lor catre porturi sau puncte de ancorare din afara statului membru in cauza;
(c) livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea si inchirierea navelor prevazute la litera (a) si livrarea, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor, inclusiv echipamente de pescuit, incorporate sau utilizate pe navele respective;
(d) prestarea de servicii altele decat cele prevazute la litera (c), pentru satisfacerea nevoilor directe ale navelor prevazute la litera (a) sau a incarcaturilor lor;
(e) livrarea de bunuri pentru alimentarea si aprovizionarea aeronavelor utilizate de companiile aeriene care efectueaza in principal transport international cu plata;
(f) livrarea, modificarea, repararea, intretinerea si inchirierea aeronavelor prevazute la litera (e) si livrarea, inchirierea, repararea si intretinerea echipamentelor incorporate sau utilizate pe aeronavele respective;
(g) prestarea altor servicii decat cele prevazute la litera (f), pentru satisfacerea nevoilor directe ale aeronavelor prevazute la litera (e) sau a incarcaturilor lor.
Articolul 149
Portugalia poate considera ca transport international transportul maritim si aerian intre insulele care formeaza regiunile autonome Azore si Madeira si intre aceste regiuni si continent.
Articolul 150
(1) Comisia prezinta Consiliului, dupa caz si de indata ce este posibil, propuneri de delimitare a sferei de aplicare a scutirilor prevazute la articolul 148 si de stabilire a normelor de punere in aplicare a scutirilor respective.
(2) Pana la intrarea in vigoare a dispozitiilor prevazute la alineatul (1), statele membre pot limita sfera de aplicare a scutirilor prevazute la articolul 148 literele (a) si (b).

- Publicitate -