CAP. 5 Dispozitii temporare

57

Articolul 123
Republica Ceha poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2007, o cota redusa de cel putin 5 % urmatoarelor operatiuni:
(a) livrari de energie termica utilizata de gospodariile populatiei si de micile intreprinderi care nu sunt supuse TVA pentru incalzire si producerea de apa calda, exceptand materiile prime utilizate pentru generarea energiei termice;
(b) prestari de lucrari de constructii pentru cladiri rezidentiale care nu fac parte dintr-o politica sociala, exceptand materialele de constructii.

M2Republica Ceha poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 5 % pentru prestarea de lucrari de constructie aferente cladirilor rezidentiale care nu se desfasoara in cadrul unei politici sociale, cu exceptia materialelor de constructie.M2
M2Articolul 124
Estonia poate continua sa aplice, pana la 30 iunie 2007, o cota redusa de cel putin 5 % livrarilor de energie termica vanduta persoanelor fizice, asociatiilor de locuinte, asociatiilor de apartamente, bisericilor, congregatiilor si institutiilor si organismelor finantate de la bugetul de stat, comunal sau orasenesc, precum si livrarilor de turba, brichete pentru incalzire, carbune si lemn de foc persoanelor fizice.
M2
Articolul 125
(1) Cipru poate continua sa acorde, pana la 31 decembrie 2007 M2pana la 31 decembrie 2010M2, o scutire cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pentru livrarile de produse farmaceutice si produse alimentare pentru consum uman, cu exceptia diferitelor tipuri de inghetata si a produselor similare, precum si a produselor alimentare sarate (chipsuri sau baghete din cartofi, foietaje si produse similare ambalate pentru consum uman fara preparare suplimentara).
M5 (2) Cipru poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 5 % prestarii de servicii de restaurant, pana la prima din urmatoarele date: M2 31 decembrie 2007 M2 M231 decembrie 2010M2 sau data introducerii unor regimuri definitive, in conformitate cu articolul 402. M5
M2Articolul 126
Ungaria poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 12 % urmatoarelor tranzactii:
(a) livrarilor de carbune, caramida de carbune si cocs, lemne de foc si mangal si prestarilor de servicii de incalzire urbana, pana la 31 decembrie 2007;
(b) prestarilor de servicii de restaurant si livrarilor de produse alimentare vandute in localuri similare, pana la prima din urmatoarele date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii unor regimuri definitive, in conformitate cu articolul 402.
M2
Articolul 127
Malta poate continua sa acorde, pana la 1 ianuarie 2010 M231 decembrie 2010M2 , o scutire cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pentru livrarile de produse alimentare pentru consum uman si farmaceutice.
Articolul 128
(1) Polonia poate sa acorde, pana la 31 decembrie 2007, o scutire cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pentru livrarile de anumite carti si periodice de specialitate.
(2) Polonia poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 7 % prestarilor de servicii de restaurant pana la prima din urmatoarele doua date: 31 decembrie 2007 sau data introducerii unor regimuri definitive, in conformitate cu articolul 402.
(3) Polonia poate continua sa aplice, pana la 30 aprilie 2008, o cota redusa de cel putin 3 % livrarilor de produse alimentare prevazute in anexa III punctul 1.
(4) Polonia poate continua sa aplice, pana la 30 aprilie 2008, o cota redusa de cel putin 3 % livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii de tipul celor destinate in mod normal utilizarii in productia agricola, exceptand bunurile de capital, precum utilajele sau cladirile, prevazute in anexa III punctul 11.
(5) Polonia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2007, o cota redusa de cel putin 7 % prestarilor de servicii de constructie, renovare si transformare a locuintelor, nefurnizate in cadrul unei politici sociale, exceptand materialele de constructii, si livrarilor, inainte de prima ocupare, de cladiri rezidentiale sau de parti ale cladirilor rezidentiale, prevazute la articolul 12 alineatul (1) litera (a).

M2 (1) Polonia poate sa acorde, pana la 31 decembrie 2010, o exonerare cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pentru livrarile de anumite carti si periodice de specialitate.
M5 (2) Polonia poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 7 % prestarilor de servicii de restaurant, pana la 31 decembrie 2010 sau pana la data introducerii unor regimuri definitive, astfel cum sunt mentionate la articolul 402, oricare dintre aceste date este mai apropiata. M5
(3) Polonia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 3 % furnizarii de produse alimentare astfel cum se mentioneaza in anexa III punctul 1.
(4) Polonia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2010, o cota redusa de cel putin 7 % prestarii serviciilor de constructie, renovare si transformare a locuintelor, nefurnizate in cadrul unei politici sociale, cu exceptia materialelor de constructie, precum si livrarii, inainte de prima ocupare, a cladirilor rezidentiale sau a unor parti de cladiri rezidentiale, astfel cum se mentioneaza la articolul 12 alineatul (1) litera (a).M2
Articolul 129
M5 (1) Slovenia poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 8,5 % prepararii de mancaruri, pana la prima din urmatoarele date: M2 31 decembrie 2007 M2 M231 decembrie 2010M2 sau data introducerii unor regimuri definitive, in conformitate cu articolul 402. M5
(2) Slovenia poate continua sa aplice, pana la 31 decembrie 2007 M2 pana la 31 decembrie 2010M2, o cota redusa de cel putin 5 % prestarii de lucrari de constructie, renovare si intretinere a cladirilor rezidentiale nefurnizate in cadrul unei politici sociale, exceptand materialele de constructii.
M2Articolul 130
Slovacia poate continua sa aplice o cota redusa de cel putin 5 % urmatoarelor tranzactii:
(a) prestarea de lucrari de constructie pentru cladiri rezidentiale nefurnizate in cadrul unei politici sociale, exceptand materialele de constructii, pana la 31 decembrie 2007;
(b) livrarea de energie termica utilizata de gospodariile populatiei si de micile intreprinderi care nu sunt supuse TVA pentru incalzire si producerea de apa calda, exceptand materiile prime utilizate pentru generarea energiei termice, pana la 31 decembrie 2008.
M2

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. Art. 123, 125, 127 128 si 129 au fost modificate de Directiva 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata.
    Art. 124, 126 si 130 au fost abrogate de Directiva 2007/75/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveste anumite dispozitii temporare referitoare la cotele taxei pe valoarea adaugata.