Articolul 109
Pana la introducerea regimurilor definitive prevazute la articolul 402, se aplica dispozitiile stabilite in prezentul capitol.
Articolul 110
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, acordau scutiri cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara sau aplicau cote reduse inferioare valorii minime stabilite la articolul 99 pot continua sa acorde scutirile respective sau sa aplice cotele reduse respective.
Este necesar ca scutirile si cotele reduse prevazute la primul paragraf sa fie in conformitate cu legislatia comunitara si sa fi fost adoptate din motive sociale clar definite si in favoarea consumatorului final.
Articolul 111
În conditiile stabilite la articolul 110 al doilea paragraf, scutirile cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara pot continua sa fie acordate in urmatoarele cazuri:
(a) de catre Finlanda pentru livrarile de ziare si periodice vandute prin abonament si pentru tiparirea de publicatii distribuite membrilor asociatiilor de interes public;
(b) de catre Suedia pentru livrarea de ziare, inclusiv jurnale radiodifuzate si inregistrate pe casete pentru persoanele cu deficiente de vedere, de produse farmaceutice furnizate spitalelor sau pe baza de reteta si pentru productia de periodice ale organizatiilor fara scop lucrativ sau pentru prestarea de alte servicii legate de acestea.
Articolul 112
În cazul in care dispozitiile articolului 110 cauzeaza pentru Irlanda denaturari ale concurentei in livrarea de produse energetice pentru incalzire sau iluminat, Irlanda poate fi autorizata de Comisie, in cazul unei cereri exprese, sa aplice o cota redusa acestor livrari, in conformitate cu articolele 98 si 99.
În cazul prevazut la primul paragraf, Irlanda prezinta o cerere Comisiei, insotita de toate informatiile necesare. În cazul in care Comisia nu a adoptat o decizie in termen de trei luni de la primirea cererii, se considera ca Irlanda este autorizata sa aplice cotele reduse propuse.
Articolul 113
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, in conformitate cu legislatia comunitara, acordau scutiri cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara sau aplicau cote reduse inferioare valorii minime stabilite la articolul 99, pentru alte bunuri si servicii decat cele prevazute in anexa III, pot sa aplice cota redusa sau una dintre cele doua cote reduse prevazute la articolul 98 livrarii de astfel de bunuri sau prestarii de astfel de servicii.
Articolul 114
(1) Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, au fost obligate sa mareasca cu peste 2 % cota lor standard in vigoare la 1 ianuarie 1991 pot aplica o cota redusa inferioara valorii minime stabilite la articolul 99 livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii din categoriile prevazute in anexa III.
M5 Statele membre mentionate la primul paragraf pot aplica, de asemenea, aceasta cota pentru imbracamintea si incaltamintea pentru copii si pentru locuinte. M5
M5 De asemenea, statele membre prevazute la primul paragraf pot aplica o asemenea cota serviciilor de restaurant, imbracamintei si incaltamintei pentru copii si locuintelor. M5
(2) Statele membre nu se pot prevala de alineatul (1) pentru a introduce scutiri cu drept de deducere a TVA achitate in etapa anterioara.
M5 Articolul 115
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cota redusa pentru imbracamintea sau incaltamintea pentru copii sau pentru locuinte pot continua sa aplice aceasta cota pentru livrarea acestor bunuri sau pentru prestarea acestor servicii. M5
M5 Articolul 115
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cota redusa serviciilor de restaurant, imbracamintei si incaltamintei pentru copii sau locuintelor pot continua sa aplice aceasta cota livrarii de asemenea bunuri sau prestarii de asemenea servicii.
M5
M5 Articolul 116
Portugalia poate aplica una dintre cele doua cote reduse prevazute la articolul 98 serviciilor de restaurant, cu conditia ca respectiva cota sa nu fie mai mica de 12 %.
M5
Articolul 117
M5 (1) În sensul aplicarii articolului 115, Austria poate continua sa aplice o cota redusa serviciilor de restaurant. M5
(2) Austria poate aplica una dintre cele doua cote reduse prevazute la articolul 98 inchirierii de bunuri imobile in scopuri rezidentiale, cu conditia ca respectiva cota sa nu fie mai mica de 10 %.
Articolul 118
Statele membre care, la 1 ianuarie 1991, aplicau o cota redusa livrarii de bunuri sau prestarii de servicii altele decat cele prevazute in anexa III pot aplica respectiva cota redusa sau una dintre cele doua cote reduse prevazute la articolul 98 livrarii de bunuri sau prestarii de servicii in cauza, cu conditia ca respectiva cota sa nu fie mai mica de 12 %.
Primul paragraf nu se aplica livrarii de bunuri second-hand, obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 1-4, supuse TVA in conformitate cu regimul marjei prevazut la articolele 312-325 sau cu regimurile pentru vanzari prin licitatie publica.
Articolul 119
În sensul aplicarii articolului 118, Austria poate aplica o cota redusa vinurilor produse intr-o exploatatie agricola de catre producatorul-fermier, cu conditia ca respectiva cota sa nu fie mai mica de 12 %.
Articolul 120
Grecia poate sa aplice cote cu pana la 30 % mai mici decat cotele corespunzatoare aplicate in Grecia continentala in departamentele Lesbos, Chios, Samos, Dodecanese si Cyclades si in insulele Thassos, Sporades de Nord, Samothrace si Skiros.
Articolul 121
Statele membre care, la 1 ianuarie 1993, considerau lucrarile efectuate in baza unui contract ca livrare de bunuri pot aplica serviciilor realizate in baza unui contract cota aplicabila bunurilor obtinute dupa efectuarea lucrarilor.
În sensul aplicarii primului alineat, „serviciile realizate in baza unui contract” inseamna predarea de catre un contractor clientului sau a unor bunuri mobile fabricate sau asamblate de contractor din materiale sau obiecte care i-au fost incredintate de catre client in acest scop, indiferent daca o parte din materialele utilizate a fost furnizata de catre contractor.
Articolul 122
Statele membre pot aplica o cota redusa livrarilor de plante vii sau de alte produse de floricultura, inclusiv bulbi, radacini si produse similare, flori taiate si frunze ornamentale, si livrarilor de lemn folosit ca lemn pentru foc.

- publicitate -