M5 Articolul 106
Consiliul, hotarand in unanimitate la propunerea Comisiei, poate permite statelor membre sa aplice pana la 31 decembrie 2010 cotele reduse prevazute la articolul 98 serviciilor enumerate in anexa IV.
Cotele reduse pot fi aplicate serviciilor apartinand a cel mult doua dintre categoriile stabilite in anexa IV.
În cazuri exceptionale, un stat membru poate sa aplice cotele reduse serviciilor apartinand a trei dintre categoriile respective.
Articolul 107
Serviciile prevazute la articolul 106 este necesar sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(a) sa fie cu mare aport de forta de munca;
(b) sa fie furnizate in mare parte direct consumatorilor finali;
(c) sa fie in principal locale si sa nu cauzeze denaturari ale concurentei.
De asemenea, este necesar sa existe o legatura stransa intre scaderea preturilor ca urmare a reducerii cotei si cresterea previzibila a cererii si ocuparii fortei de munca. Aplicarea unei cote reduse este necesar sa nu aduca atingere bunei functionari a pietei interne.
Articolul 108
Orice stat membru care doreste sa aplice pentru prima data dupa 31 decembrie 2005 o cota redusa unuia sau mai multora dintre serviciile prevazute la articolul 106 in temeiul prezentului articol informeaza Comisia in mod corespunzator pana la 31 martie 2006. Acesta ii comunica inainte de data respectiva toate informatiile relevante privind noile masuri pe care doreste sa le introduca, in special urmatoarele:
(a) sfera de aplicare a masurii si descrierea detaliata a serviciilor respective;
(b) detaliile care demonstreaza ca au fost indeplinite conditiile prevazute la articolul 107;
(c) detaliile care evidentiaza costul bugetar al masurii preconizate.
M5

- publicitate -