Articolul 102
Statele membre pot aplica o cota redusa livrarii de gaze naturale, electricitate sau incalzire urbana, cu conditia sa nu determine nici un risc de denaturare a concurentei.
Este necesar ca orice stat membru care intentioneaza sa aplice o cota redusa in temeiul primului paragraf sa informeze in prealabil Comisia in mod corespunzator. Comisia decide daca exista sau nu un risc de denaturare a concurentei. În cazul in care Comisia nu adopta decizia respectiva in termen de trei luni de la primirea informatiilor, se considera ca nu exista nici un risc de denaturare a concurentei.
Articolul 103
(1) Statele membre pot prevedea ca respectiva cota redusa sau una dintre cotele reduse pe care le aplica in conformitate cu articolele 98 si 99 sa se aplice, de asemenea, importului de obiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati, astfel cum sunt definite la articolul 311 alineatul (1) punctele 2, 3 si 4.
(2) În cazul in care statele membre isi exercita optiunea in temeiul alineatului (1), ele pot aplica, de asemenea, cota redusa urmatoarelor operatiuni:
(a) livrarea de obiecte de arta, de catre creatorul lor sau de catre succesorii acestuia;
(b) livrarea de obiecte de arta, in mod ocazional, de catre o persoana impozabila alta decat un comerciant persoana impozabila, atunci cand obiectele de arta au fost importate de persoana impozabila insasi sau atunci cand acestea i-au fost livrate de creatorul lor sau de succesorii lui sau atunci cand acestea i-au conferit dreptul de deducere totala a TVA.
Articolul 104
Austria poate aplica, in comunele Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal), o a doua cota standard mai mica decat cota corespunzatoare aplicata in restul Austriei, dar nu mai mica de 15 %.
M5 Articolul 104a
Ciprul poate aplica una dintre cele doua cote reduse, prevazute la articolul 98, furnizarii de gaz petrolier lichefiat (GPL) in rezervoare cilindrice. M5
M5 Articolul 105
(1) Portugalia poate aplica una dintre cele doua cote reduse, prevazute la articolul 98, taxelor pentru utilizarea podurilor din zona Lisabonei.
(2) Portugalia poate aplica, in cazul operatiunilor efectuate in regiunile autonome Azore si Madeira si al importurilor directe in aceste regiuni, cote mai mici decat cele aplicate pe continent. M5
M5 Articolul 105
Portugalia poate aplica, in cazul operatiunilor efectuate in regiunile autonome Azore si Madeira si al importurilor directe in aceste regiuni, cote mai mici decat cele aplicate pe continent.
M5

- publicitate -