Articolul 98
(1) Statele membre pot aplica fie una, fie doua cote reduse.
(2) Cotele reduse se aplica numai livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii din categoriile prevazute in anexa III.
Cotele reduse nu se aplica serviciilor prevazute la articolul 56 alineatul (1) litera (k).
(3) La aplicarea cotelor reduse prevazute la alineatul (1) pentru categorii de bunuri, statele membre pot utiliza Nomenclatura combinata pentru a delimita in mod precis categoria in cauza.
Articolul 99
(1) Cotele reduse se fixeaza ca procent din baza de impozitare, care nu poate fi mai mic de 5 %.
(2) Fiecare cota redusa este astfel stabilita incat valoarea TVA care rezulta din aplicarea cotei sa permita in mod normal deducerea completa a TVA deductibile in temeiul articolelor 167-171 si articolelor 173-177.
Articolul 100
Pe baza unui raport al Comisiei, Consiliul revizuieste din doi in doi ani, incepand din 1994, sfera de aplicare a cotelor reduse.
În conformitate cu articolul 93 din tratat, Consiliul poate decide modificarea listei de bunuri si servicii stabilite in anexa III.
Articolul 101
Pana la 30 iunie 2007, Comisia prezinta Parlamentului European si Consiliului un raport de evaluare globala privind impactul cotelor reduse aplicate serviciilor prestate local, inclusiv servicii de restaurant, in special in ceea ce priveste crearea de locuri de munca, cresterea economica si buna functionare a pietei interne, pe baza unui studiu efectuat de un grup economic de reflectie independent.

- publicitate -