Articolul 93
Cota aplicabila operatiunilor taxabile este cea in vigoare la momentul survenirii faptului generator.
Cu toate acestea, in urmatoarele situatii, cota aplicabila este cea in vigoare la momentul la care TVA devine exigibila:
(a) in cazurile prevazute la articolele 65 si 66;
(b) in cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri;
(c) pentru importul de bunuri, in cazurile prevazute la articolul 71 alineatul (1) al doilea paragraf si la articolul 71 alineatul (2).
Articolul 94
(1) Cota aplicabila unei achizitii intracomunitare de bunuri este cea aplicabila livrarii de bunuri similare pe teritoriul statului membru.
(2) Sub rezerva optiunii prevazute la articolul 103 alineatul (1) de aplicare a unei cote reduse la importul de obiecte de arta, obiecte de colectie sau antichitati, cota aplicabila importului de bunuri este cea aplicabila livrarii de bunuri similare pe teritoriul statului membru.
Articolul 95
În cazul in care cotele se modifica, statele membre pot efectua regularizari, in cazurile prevazute la articolele 65 si 66, pentru a tine seama de cota aplicabila la momentul la care bunurile au fost livrate sau serviciile au fost prestate.
De asemenea, statele membre pot adopta toate masurile tranzitorii adecvate.

- publicitate -