LEGISLATIA PENSIILOR (ACTUALIZAT LA 5.02.2011). COD 427Editie coordonata de lect. univ. dr. Luminita Dima
Pret: 11.90 lei Numar pagini: 272 ISBN: 978-973-115-864-8
Ajunsa la a 17-a editie, Legislatia pensiilor cumuleaza cele mai importante acte normative în domeniu, de la noua lege a pensiilor – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010) si pana la Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Textul actelor normative e însotit de note, corelatii si precizari, deosebit de utile. Culegerea se adreseaza nu numai practicienilor, ci si publicului larg si personalului autoritatilor si institutiilor din domeniu, cum ar fi, spre exemplu, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

LEGISLATIA SOCIETATILOR COMERCIALE (ACTUALIZAT LA 20.01.2011). COD 424Editie coordonata de prof. univ. dr. Smaranda Angheni
Pret: 11.90 lei Numar pagini: 352 ISBN: 978-973-115-851-8
Coordonata de prof. univ. dr. Smaranda Angheni, lucrarea de fata, aflata la a 11-a editie, contine, pe langa cele mai importante acte normative care reglementeaza regimul societatilor comerciale (Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare etc.) si importante corelatii legislative, note relevante, scurte extrase din diferite legi si ordonante, scurt istoric, un index util etc. În aceasta editie a culegerii au fost incluse ultimele modificari aduse regimului societatilor comerciale prin Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010).

INSPECTIA FISCALA -Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta. Editia 2Ioana Maria Costea
Pret: 19.90 lei Numar pagini: 160 ISBN: 978-973-115-832-7
Prezenta lucrare include o analiza detaliata a notiunii de „control financiar”, a autoritatilor competente în acest domeniu, a cadrului general al inspectiei fiscale, precum si a regulilor specifice privind inspectia fiscala.
În cadrul acestei de-a doua editii, o atentie deosebita a fost rezervata actelor administrativ-fiscale rezultand din procedurile de control, sub aspectul naturii lor juridice, dar mai ales a regimului de contestare. În acest sens, s-au urmarit principalele dispozitii normative în materie si a fost identificata o paleta larga de solutii de practica judiciara.
Prin caracterul detaliat al demersului analitic, lucrarea se doreste a fi un instrument de lucru la nivel de contencios administrativ, în toate fazele procedurii, încercand sa ofere solutii de legalitate si regularitate.

CODUL CONSUMULUI SI LEGILE CONEXE (ACTUALIZAT LA 20.01.2011). COD 423Editie coordonata de asist. univ. dr. Juanita Goicovici
Pret: 12.90 lei Numar pagini: 312 ISBN: 978-973-115-855-6
Adresandu-se tuturor celor care, ca practicieni, teoreticieni sau studenti, se confrunta cu necesitatea consultarii normelor legale relative la protejarea consumatorilor de bunuri si servicii, lucrarea grupeaza cele mai semnificative acte normative pe suportul carora a fost construita ramura de drept roman al consumului, pornind de la Codul consumului, cu modificarile cele mai recente ale acestuia (aduse prin Legea nr. 161/2010) si traversand zonele-cheie ale protectiei consumatorilor, precum vanzarea în afara spatiilor comerciale, contractele electronice, conventiile încheiate la distanta, cum sunt cele rezultate din acceptarea unei oferte de tip teleshopping, contractele încheiate cu operatorii de calatorii în scop turistic s.a.; nu în ultimul rand, lucrarea contine textul O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, act normativ intrat în vigoare în 22 iunie 2010 si care înlocuieste, în raporturile cu consumatorii, atat vechea reglementare legala a creditului pentru consum (reprezentata de textul Legii nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice), cat si, cu unele exceptii, dispozitiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare. O a treia parte semnificativa a culegerii este alocata actelor normative care gestioneaza instrumentele practice ale protectiei consumatorilor în materia încheierii si a executarii oricaror contracte vizand consumul de bunuri sau servicii.

- Publicitate -