Articolul 90
(1) În cazul anularii, al refuzului sau al neplatii totale sau partiale sau in cazul in care pretul este redus dupa livrare, baza de impozitare se reduce, in consecinta, in conditiile stabilite de statele membre.
(2) În cazul neplatii totale sau partiale, statele membre pot deroga de la alineatul (1).
Articolul 91
(1) Atunci cand elementele utilizate pentru stabilirea bazei de impozitare la import sunt exprimate intr-o alta moneda decat cea a statului membru in care este efectuata evaluarea, cursul de schimb se stabileste in conformitate cu dispozitiile comunitare care reglementeaza calcularea valorii in vama.
(2) Atunci cand elementele utilizate pentru stabilirea bazei de impozitare a unei alte operatiuni decat importul de bunuri sunt exprimate intr-o alta moneda decat cea a statului membru in care este efectuata evaluarea, cursul de schimb aplicabil este ultimul curs de vanzare inregistrat, la momentul la care TVA devine exigibila, pe piata valutara sau pe pietele valutare cele mai reprezentative ale statului membru in cauza sau un curs stabilit in raport cu cel de pe piata sau pietele respective, in conformitate cu normele stabilite de statul membru in cauza.
Cu toate acestea, pentru unele dintre operatiunile prevazute la primul paragraf sau pentru anumite categorii de persoane impozabile, statele membre pot utiliza cursul de schimb stabilit in conformitate cu dispozitiile comunitare in vigoare care reglementeaza calcularea valorii in vama.
Articolul 92
În ceea ce priveste costurile ambalajelor returnabile, statele membre pot adopta una dintre urmatoarele masuri:
(a) excluderea lor din baza de impozitare si adoptarea masurilor necesare pentru a se asigura ca suma respectiva este regularizata in cazul in care ambalajul nu este returnat;
(b) includerea lor in baza de impozitare si adoptarea masurilor necesare pentru a se asigura ca suma respectiva este regularizat in cazul in care ambalajul este efectiv returnat.

- Publicitate -